I Księgowość

II Kadry i płace

III Doradztwo podatkowe

IV Zwrot podatku zapłaconego za granicą

V Inne


Posiadamy wykwalifikowaną i wykształconą kadrę, ponadto przy wykonywaniu usług współpracujemy z doradcą podatkowym, prawnikami, biegłymi rewidentami, firmami informatycznymi i innymi specjalistami niezbędnymi w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami.


Obsługujemy ok. 360 podmiotów o różnej formie prawnej (osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, komandytowe, spółki z o.o. - również z kapitałem zagranicznym, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, związki zawodowe i inne) i o różnorodnej specyfice działalności.


W świadczeniu usług wykorzystujemy oprogramowanie firm min. Insert, Wolters Kluwer, Gofin, Ekofirma i Taxxo w zależności od potrzeb klienta.