Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Biuro Rachunkowe
„Abakus - Podatki i Księgowość" Spółka z o.o.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Biuro Rachunkowe „Abakus - Podatki i Księgowość" Spółka z o.o. jest podmiotem gospodarczym, kontynuującym działalność i tradycje Biura Rachunkowego "Abakus" Marek Kamiński, działającego na terenie Piekar Śląskich i okolic od roku 1991, będącego jednym z pierwszych biur rachunkowych w województwie śląskim.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Piekarach Śląskich, natomiast główne biuro mieści się w Bytomiu przy ul. Witczaka 131 (obok Lidla)

Od 1 grudnia 2012 otwarto filię Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Biura Rachunkowego "Abakus-Podatki i Księgowość" w Bieruniu Starym. Aktualnie biuro ma swoją siedzibę przy ulicy Krakowskiej 17.

„Abakus – Podatki i Księgowość Sp. z o. o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000376134. Kapitał spółki wynosi 10.000 zł z opcją podwyższenia do 100.000 zł.

Działalność spółki objęta jest ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywanych usług w wysokości 200.000zł od jednego zdarzenia.

W dniu 5.11.2013 roku spółka Abakus-Podatki i Księgowość została wpisana pod numerem 473 na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego i nabyła prawo do wykonywania usług doradztwa podatkowego i posługiwania się tytułem "Spółka doradztwa podatkowego".

W dniu 10.10.2014 spółka Abakus-Podatki i Księgowość została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00260/2014.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Dnia 30.03.1999 roku, obecny członek zarządu Marek Kamiński został wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 9086.
Start Biznes
Uczestniczymy w akcji organizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych START BIZNES, która wspiera przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Pierwsza porada podatkowa gratis!